logo

Statystyki odwiedzin
 Liczba   Tytu艂
5080   Wniosek o zwrot koszt贸w przejazdu wraz z potrzebnymi za艂膮cznikami
5021   Wniosek o dotacje na podj臋cie dzia艂alno艣ci gospodarczej
4780   Za艂膮czniki
3052   Zg艂oszenie wolnego miejsca zatrudnienia lub przygotowania zawodowego
2661   Sprawozdanie z dzia艂alno艣ci Powiatowego Urz臋du Pracy za rok 2005
2628   Godziny urz臋dowania
2558   Wniosek dla pracodawcy o zorganizowanie sta偶u dla bezrobotnego
2542  
2415   Przepisy wprowadzaj膮ce ustawy reformuj膮ce administracj臋 publiczn膮
2414   Wniosek o przyznanie dodatku aktywizacyjnego
2397  
2376   EUROPEJSKI FUNDUSZ SPO艁ECZNY
2240   Rb-33 roczne sprawozdanie z wykonania plan贸w finansowych funduszy celowych nie posiadaj膮cych osobowo
2192   Ustawa o post臋powaniu w sprawach dotycz膮cych pomocy
2155  
2153   Wniosek o udost臋pnienie informacji publicznej
2147   Og艂oszenie
2081   Plany szkole艅 dla os贸b bezrobotnych na rok 2007 wsp贸艂finansowanego ze 艣rodk贸w Europejskiego Funduszu
2066   艁膮czny limit Funduszu Pracy i EFS na 2007 rok
2065   Sprawozdanie dotyczace finans贸w i dzia艂alno艣ci Powiatowego Urz臋du Pracy w Mi臋dzychodzie w 2006 roku
2058   Kierownictwo
2055   Rejestracja
2042   Wykorzystanie limitu 艣rodk贸w EFS w roku 2005
2037  
2036   Podstawowe informacje
2030   ABC bezrobotnego
2018  
2013   Og艂oszenie o wysoko艣ci zasi艂ku dla bezrobotnych
2012   Struktura i bilans bezrobotnych w podziale na gminy za okres 01.07 - 30.09.2007 r.
2012   Sprawozdanie dotyczace finans贸w i dzia艂alno艣ci Powiatowego Urz臋du Pracy w Mi臋dzychodzie w 2005 roku
1984   Og艂oszenie naboru na wolne stanowisko urz臋dnicze
1983   Wniosek o skierowanie na szkolenie
1976   Struktura i bilans bezrobotnych w Powiecie mi臋dzychodzkim za 2004 r.
1974   Limit funduszu pracy 2006 r.
1969   LIMIT 艢RODK脫W FUNDUSZU PRACY W 2005 r.
1964   Szkolenie ABC Przedsi臋biorczo艣ci wsp贸艂finansowane ze 艣rodk贸w EFS w ramach PO KL
1957   Struktura i bilans bezrobotnych w Powiecie mi臋dzychodzkim za 2005 r.
1957   Limit og贸艂em na 2006 r.
1945   Struktura i bilans bezrobotnych w Powiecie mi臋dzychodzkim w maju 2007r.
1942   Wykorzystanie 艣rodk贸w Funduszu Pracy w 2005 roku
1942   Struktura i bilans bezrobotnych w Powiecie mi臋dzychodzkim w grudniu 2007r.
1942   Og艂oszenie o szkoleniach finansowanych przez Uni臋 Europejsk膮 (EFS) - stycze艅
1940   zdj臋cie - kurs j. angielski "Teraz my"
1939   Struktura i bilans bezrobotnych w podziale na gminy za 2004 r.
1937   Struktura i bilans bezrobotnych w podziale na gminy za 2007 r.
1933   Wykorzystanie 艣rodk贸w limitu w roku 2005 z podzia艂em na poszczeg贸lne formy
1928   Struktura i bilans bezrobotnych w podziale na gminy za 2006 r.
1924   Struktura i bilans bezrobotnych w Powiecie mi臋dzychodzkim w czerwcu 2007r.
1923   Struktura i bilans bezrobotnych w Powiecie mi臋dzychodzkim w lutym 2007r.
1918   Udost臋pnianie Informacji Publicznej
1917   zdj臋cie - kurs "obs艂uga kas fiskalnych..."
1916   Struktura i bilans bezrobotnych w Powiecie mi臋dzychodzkim w styczniu 2007r.
1914   Struktura i bilans bezrobotnych w podziale na gminy za okres 01.10 - 31.12.2007 r.
1914   Limit 艣rodk贸w EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPO艁ECZNEGO w 2005 r
1911  
1908   Uchwa艂a Zarz膮du Powiatu Mi臋dzychodzkiego Nr 16/21/2003
1902   Struktura i bilans bezrobotnych w Powiecie mi臋dzychodzkim w lipcu 2006r.
1897   Bezrobotni wed艂ug wieku, poziomu wykszta艂cenia, sta偶u pracy i czasu pozostawania bez pracy
1894   zdj臋cie - kurs "obs艂uga kas fiskalnych..."
1890   Struktura i bilans bezrobotnych w Powiecie mi臋dzychodzkim w czerwcu 2006 r.
1885   Struktura i bilans bezrobotnych w Powiecie mi臋dzychodzkim w grudniu 2006r.
1885   zdj臋cie - kurs j. angielski "Teraz my"
1877   Plan wydatk贸w bud偶etowych na rok 2008
1876   Struktura i bilans bezrobotnych w podziale na gminy za 2005 r.
1868   Struktura i bilans bezrobotnych w Powiecie mi臋dzychodzkim we wrze艣niu 2006r.
1868  
1866   Og贸lny limit 艣rodk贸w finansowych w 2005 r. na aktywizacj臋 Rynku Pracy
1864   Struktura i bilans bezrobotnych w Powiecie mi臋dzychodzkim w kwietniu 2007r.
1863   Informacja o post臋pie realizacji projektu
1863   Zasi臋g terytorialny
1863   Projekt "SZANSA DLA NAS" adresowanego do m艂odzie偶y poni偶ej 25 roku 偶ycia
1862   Projekt „TERAZ MY” skierowany do bezrobotnej m艂odzie偶y
1847   Struktura i bilans bezrobotnych w Powiecie mi臋dzychodzkim w styczniu 2006r.
1846   Struktura i bilans bezrobotnych w Powiecie mi臋dzychodzkim w listopadzie 2006r.
1838  
1838   Projekt "PONOWNY START" skierowany do os贸b d艂ugotrwale bezrobotnych
1836   Rb-33 roczne sprawozdanie z wykonania plan贸w finansowych funduszy celowych nie posiadaj膮cych osobowo
1834   Struktura i bilans bezrobotnych w Powiecie mi臋dzychodzkim w sierpniu 2006r.
1819   Informacja o post臋pie realizacji projektu "Teraz my"
1812   Struktura i bilans bezrobotnych w Powiecie mi臋dzychodzkim w maju 2006 r.
1810   Wniosek o sfinansowanie koszt贸w studi贸w podyplomowych
1803   Struktura i bilans bezrobotnych w Powiecie mi臋dzychodzkim w marcu 2006 r.
1800   EFS
1797   Informacja o post臋pie realizacji projektu "Teraz my" na III kwarta艂
1792   Informacja o post臋pie realizacji projektu "Teraz my" na I p贸艂rocze
1792   Informacja o postepie realizacji projektu "Szansa dla nas" na III kwarta艂
1785  
1782   Struktura i bilans bezrobotnych w Powiecie mi臋dzychodzkim w lutym 2006r.
1777   Struktura i bilans bezrobotnych w Powiecie mi臋dzychodzkim w sierpniu 2007r.
1775   EUROPEJSKI FUNDUSZ SPO艁ECZNY
1774   Struktura i bilans bezrobotnych w Powiecie mi臋dzychodzkim w pa藕dzierniku 2007r.
1772   Struktura i bilans bezrobotnych w Powiecie mi臋dzychodzkim w marcu 2007r.
1763   Sprawozdanie o przychodach i wydatkach Funduszu Pracy w 2007 roku
1762   Spawacz MAG 135
1762   Struktura i bilans bezrobotnych w Powiecie mi臋dzychodzkim w kwietniu 2006 r.
1761   Struktura i bilans bezrobotnych w Powiecie mi臋dzychodzkim w pa藕dzierniku 2006r.
1758   Projekt „ZNOWU AKTYWNI” skierowany do os贸b d艂ugotrwale bezrobotnych
1756   Schemat struktury organizacyjnej Powiatowego Urz臋du Pracy w Mi臋dzychodzie
1748  
1748   Lista kandydat贸w nab贸r 2 2007
1742   Sprawozdanie dotycz膮ce finans贸w i dzia艂alno艣ci Powiatowego Urz臋du Pracy w Mi臋dzychodzie w 2007 roku
1739   Struktura i bilans bezrobotnych w Powiecie mi臋dzychodzkim w listopadzie 2007r.
1738   Informacja o wyniku naboru Nr 2/2007
1735   REJESTRACJA – STATUS OSOBY BEZROBOTNEJ
1734   Informacja o post臋pie realizacji projektu "Ponowny start" za III kwarta艂
1730   Struktura i bilans bezrobotnych w Powiecie mi臋dzychodzkim w wrze艣niu 2007r.
1729   Program dla d艂ugotrwale bezrobotnych wsp贸艂finansowany przez Uni臋 Europejsk膮
1728   Plany szkole艅 dla os贸b bezrobotnych na rok 2007 wsp贸艂finansowanego ze 艣rodk贸w Europejskiego Funduszu
1725   og艂oszenie o naborze po艣rednik pracy sta偶ysta 09.11.2007
1724   Struktura i bilans bezrobotnych w Powiecie mi臋dzychodzkim w lipcu 2007r.
1723   Struktura i bilans bezrobotnych w Powiecie mi臋dzychodzkim w styczniu 2008r.
1718   Struktura i bilans bezrobotnych w Powiecie mi臋dzychodzkim w marcu 2008r.
1711   Plany szkole艅 dla os贸b bezrobotnych na rok 2008 wsp贸艂finansowanego ze 艣rodk贸w Europejskiego Funduszu
1709   Sprawozdanie dotycz膮ce finans贸w i dzia艂alno艣ci Powiatowego Urz臋du Pracy w Mi臋dzychodzie w 2008 roku
1702   EGZAMIN KO艃COWY - J. ANGIELSKI 1.2
1701   Struktura i bilans bezrobotnych w podziale na gminy za okres 01.01 - 31.03.2008 r.
1696   Og艂oszenie o organizacji szkolenia
1695   Monitoring - II p贸艂rocze 2007
1691   Informacja o postepie realizacji projektu "Szansa dla nas" na I p贸艂rocze
1687   Ustawa o finansach publicznych z dnia 2005-06-30
1687   Nauka zawodu i praca w Niemczech!
1686   Sprawozdanie z dzia艂alno艣ci PUP na 2007 rok
1675   Informacja o postepie realizacji projektu
1673   Uczestnicy szkolenia ABC Przedsi臋biorczo艣ci
1662   UWAGA BEZROBOTNI !!!
1659   Szkolenie: Kierowca w贸zk贸w jezdniowych z nap臋dem silnikowym (1 - 10)
1659   Limit 艣rodk贸w EFS na 2006 r.
1658   Struktura i bilans bezrobotnych w Powiecie mi臋dzychodzkim w lutym 2008r.
1658   Fundusz Pracy
1657   Og艂oszenie o szkoleniach finansowanych przez Uni臋 Europejsk膮 (EFS)
1657   Informacja o postepie realizacji projektu "Znowu aktywni"
1656   Wniosek o organizacj臋 prac interwencyjnych
1648   Szkolenie: Kierowca w贸zk贸w jezdniowych z nap臋dem silnikowym (41 - 50)
1643   lista kandydat贸w nab贸r 1 2008
1636   Informacja o post臋pie realizacji projektu za I p贸艂rocze 2007
1618   INFORMACJE DOTYCZ膭CE FORM I ZASAD WSP脫艁FINANSOWANIA Z FP KOSZT脫W ZATRUDNIENIA BEZROBOTNYCH
1610   Projekt "PONOWNY START" skierowany do os贸b d艂ugotrwale bezrobotnych
1607   Uczestnicy szkolenia ABC Przedsi臋biorczo艣ci wsp贸艂finansowanego ze 艣rodk贸w EFS w ramach PO KL
1594   Wniosek o dotacje dla pracodawcy
1592   Regulamin naboru na wolne stanowiska urz臋dnicze
1561   Nowa edycja projektu "The Job of My Life"
1558   nab贸r na doradc臋 zawodowego -sta偶yst臋 2 2008
1547   Og艂oszenie o zam贸wieniu - us艂ugi
1544  
1542  
1533  
1524  
1512  
1512   Ustawa o minimalnym wynagrodzeniu za prac臋
1498  
1491   Sprawozdanie o przychodach i wydatkach Funduszu Pracy w 2008 roku
1484   Og艂oszenie o zam贸wieniu - us艂ugi
1479   Wniosek dla osoby bezrobotnej o skierowanie na szkolenie
1473   Komunikat
1473   Szkolenie: Kierowca w贸zk贸w jezdniowych z nap臋dem silnikowym (31 - 40)
1471  
1469   Ustawa o 艣wiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze 艣rodk贸w publicznych
1462   Struktura i bilans bezrobotnych w Powiecie mi臋dzychodzkim w czerwcu 2008r.
1457   Lista obecno艣ci i wnioski o udzielenie dni wolnych
1456  
1455   Og艂oszenie o zam贸wieniu - us艂ugi
1455  
1454   Ustawa o 艣wiadczeniach przedemerytalnych
1453   Struktura i bilans bezrobotnych w podziale na gminy za okres 01.07 - 30.09.2008 r.
1447   Struktura i bilans bezrobotnych w Powiecie mi臋dzychodzkim w listopadzie 2008r.
1447   Plany szkole艅 dla os贸b bezrobotnych na rok 2007 wsp贸艂finansowanego ze 艣rodk贸w Europejskiego Funduszu
1447   Informacja dotycz膮ca "Rocznego zestawienia sk艂adek spo艂ecznych i zdrowotnych za rok 2014"
1447   Og艂oszenie listy kandydat贸w
1444   Plan wydatk贸w bud偶etowych na rok 2009
1443   Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
1434   Struktura i bilans bezrobotnych w podziale na gminy za okres 01.04 - 30.06.2008 r.
1433   Sprawozdanie z dzia艂alno艣ci Powiatowego Urz臋du Pracy za rok 2005
1433   Limit 艣rodk贸w EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPO艁ECZNEGO w 2005 r
1432   Og艂oszenie wyniku naboru na wolne stanowisko urz臋dnicze
1432   Og艂oszenie o zam贸wieniu - us艂ugi
1429   Refundacja kosz贸w opieki nad dzieckiem do lat 7
1428   Informacja o wyniku naboru Nr 5/2008
1427   Og艂oszenie o organizacji szkolenia
1426  
1420   Struktura i bilans bezrobotnych w Powiecie mi臋dzychodzkim w maju 2008r.
1416   Lista kandydat贸w - og艂oszenie Nr 3/ 2008
1412   EURES
1411   Fakturzysta - kasjer
1410   Szkolenie: Kierowca w贸zk贸w jezdniowych z nap臋dem silnikowym (21 - 30)
1410   Szkolenie AutoCAD
1410   Nab贸r wniosk贸w na zorganizowanie sta偶u dla os贸b bezrobotnych w ramach proj. TW脫J WYB脫R TW脫J SUKCES
1409   Wykorzystanie 艣rodk贸w Funduszu Pracy w 2005 roku
1408   Projekt "SZANSA DLA NAS", adresowanego do m艂odzie偶y poni偶ej 25 roku 偶ycia
1407   Plan informacji i porad grupowych z doradc膮 zawodowym na I kwarta艂 2015 r.
1406   Struktura i bilans bezrobotnych w Powiecie mi臋dzychodzkim w grudniu 2008r.
1404   Plan wydatk贸w bud偶etowych na 2007 rok
1404   Og艂oszenie o szkoleniach finansowanych przez Uni臋 Europejsk膮 (EFS)
1403  
1401  
1395   Struktura i bilans bezrobotnych w podziale na gminy za okres 01.10 - 31.12.2008 r.
1391   og艂oszenie o naborze po艣rednik pracy sta偶ysta 04.06.2008
1386   Loklany Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich zaprasza
1385   Struktura i bilans bezrobotnych w Powiecie mi臋dzychodzkim w lipcu 2008r.
1380  
1377   Wykaz pracodawc贸w, z kt贸rymi podpisano umowy od 01.02.2008 do 31.02.2008
1377  
1377   Limit 艣rodk贸w Funduszu Pracy na aktywizacj臋 Rynku Pracy w 2005 roku
1373   Struktura i bilans bezrobotnych w Powiecie mi臋dzychodzkim w marcu 2009 roku
1373   Ustawa o finansach publicznych
1372   Szkolenie: Kierowca w贸zk贸w jezdniowych z nap臋dem silnikowym (11 - 20)
1372   Wykorzystanie 艣rodk贸w limitu w roku 2005 z podzia艂em na poszczeg贸lne formy
1371   Ustawa o zatrudnianiu pracownik贸w tymczasowych
1371   Struktura i bilans bezrobotnych w Powiecie mi臋dzychodzkim w lutym 2009 roku
1370  
1369   og艂oszenie o naborze referent 1 2008
1369   Struktura i bilans bezrobotnych w Powiecie mi臋dzychodzkim stan na 31.12.2006r.
1368   Szkolenie: Kierowca w贸zk贸w jezdniowych z nap臋dem silnikowym (61 - 64)
1367   Szkolenie: Kierowca w贸zk贸w jezdniowych z nap臋dem silnikowym (51 - 60)
1366   Nab贸r wniosk贸w o przyznanie bezrobotnemu 艣rodk贸w na podj臋cie dzia艂alno艣ci gospodarczej
1363   Obs艂uga kas fiskalnych i komputera oraz dobra praktyka higieniczna
1361   Monitoring - I p贸艂rocze 2008
1361   Og艂oszenie o naborze na wolne stanowisko urz臋dnicze
1358   Sprawozdanie z dzia艂alno艣ci PUP za 2008 rok
1356   Ustawa o 艣wiadczeniach opieki zdrowotnej
1354   Wniosek o sfinansowanie koszt贸w egzaminu
1354   Plany szkole艅 dla os贸b bezrobotnych na rok 2009 wsp贸艂finansowanych ze 艣rodk贸w EFS lub FP
1353   Ustawa o pomocy pa艅stwa w sp艂acie niekt贸rych kredyt贸w mieszkaniowych ...
1352   Og贸lny limit 艣rodk贸w finansowych w 2005 r. na aktywizacj臋 Rynku Pracy
1351   Og艂oszenie - sta偶e dla bezrobotnych
1351   Lokalny punkt informacyjny Funduszy Europejskich
1351   Struktura i bilans bezrobotnych w Powiecie mi臋dzychodzkim w kwietniu 2008r.
1349  
1348   Og艂oszenie - I p贸艂rocze PO KL
1344  
1340   Struktura i bilans bezrobotnych w podziale na gminy w I kwartale 2009 roku
1339   informacja o wyniku naboru nr 4 2008
1338   Struktura i bilans bezrobotnych w Powiecie mi臋dzychodzkim w styczniu 2009 roku
1337   Informacja o wyniku naboru
1337   Wykorzystanie limitu 艣rodk贸w EFS w roku 2005
1337   Podzia艂 limitu na 2007 r. i udzia艂 procentowy 艣rodk贸w FP
1336   Plan wydatk贸w bud偶etowych na rok 2010
1335   Terminy wyp艂at w kasie w miesi膮cu kwietniu 2009
1332   Plan szkole艅 dla os贸b bezrobotnych powy偶ej 25 roku 偶ycia
1330   Og艂oszenie listy kandydat贸w
1327   Wznowienie naboru wniosk贸w o organizacj臋 prac interwencyjnych
1325   Ustawa o podatku dochodowym od os贸b fizycznych
1324   Sprawozdanie dotyczace finans贸w i dzia艂alno艣ci Powiatowego Urz臋du Pracy w Mi臋dzychodzie w 2006 roku
1323   Ustawa o ochronie danych osobowych
1322   Og艂oszenie - III kwarta艂 PO KL
1321  
1321   Zarz膮dzenie nr 3/2015 Dyrektora Powiatowego Urz臋du Pracy
1321   Szkolenie ABC Przedsi臋biorczo艣ci
1320   Nab贸r wniosk贸w na sta偶
1319  
1318   Og艂oszenie o zam贸wieniu - us艂ugi
1316   Struktura i bilans bezrobotnych w Powiecie mi臋dzychodzkim w wrze艣niu 2008r.
1315   Kszta艂cenie ustawiczne - 艣wiatowym standardem mistrzostwa w ka偶dym zawodzie
1309  
1309  
1305   Og艂oszenie nr 5/2008 naboru na wolne stanowisko urz臋dnicze
1305   Og艂oszenie
1303  
1303   Prawo zam贸wie艅 publicznych
1301   Szkolenie ABC Przedsi臋biorczo艣ci
1300   Ustawa o rehabilitacji zawodowej i spo艂ecznej oraz zatrudnianiu os贸b niepe艂nosprawnych
1299  
1297   Informacja dla Pracodawc贸w
1297   Plan szkole艅 dla os贸b bezrobotnych do 25 roku 偶ycia
1296   Informacja o wyniku naboru
1295   Struktura i bilans bezrobotnych w Powiecie mi臋dzychodzkim w pa藕dzierniku 2008r.
1294   Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich
1294   Ordynacja podatkowa
1294  
1293   Struktura i bilans bezrobotnych w Powiecie mi臋dzychodzkim w maju 2009 roku
1292   Og艂oszenie - przeprowadzenie badania ewaluacyjnego
1291   Struktura i bilans bezrobotnych w Powiecie mi臋dzychodzkim w sierpniu 2008r.
1291   lista kandydat贸w nab贸r 2 2008
1290  
1290   Og艂oszenie nr 4/2008 naboru na wolne stanowisko urz臋dnicze
1290   Terminy wyp艂at w kasie w miesi膮cu maju 2009
1289   Wniosek o udzielenie po偶yczki szkoleniowej
1289   Wniosek o zwrot koszt贸w zakwaterowania
1289  
1289   Ustawa o pomocy spo艂ecznej
1288  
1287   Nab贸r wniosk贸w na organizacje sta偶u
1286   Nab贸r wniosk贸w o dotacje na podj臋cie dzia艂alno艣ci gospodarczej
1286   Nab贸r wniosk贸w dla podmiot贸w gospodarczych
1280   Og艂oszenie o organizacji szkolenia
1280   Regulamin naboru na wolne stanowiska urz臋dnicze
1279   Terminy wyp艂at w kasie w miesi膮cu marcu 2009
1279   Obs艂uga i rejestracja os贸b bezrobotnych i poszukuj膮c膮cych pracy
1279   Sprawozdanie dotyczace finans贸w i dzia艂alno艣ci Powiatowego Urz臋du Pracy w Mi臋dzychodzie w 2005 roku
1279   Komunikat
1278   Informacja dla pracodawc贸w
1272   Nab贸r wniosk贸w o przyznanie jednorazowych 艣rodk贸w na podj臋cie dzia艂alno艣ci gospodarczej
1270   Monitoring - 2008
1267   Nowe formy wsparcia dla os贸b bezrobotnych
1267   Ustawa o zatrudnieniu socjalnym
1266   Nab贸r wniosk贸w na szkolenia indywidualne
1265  
1259   Og艂oszenie o zawarciu umowy
1258   Ustawa o dost臋pie do informacji publicznej
1255   Nab贸r wniosk贸w o organizacj臋 prac interwencyjnych
1254   Ustawa o narodowym planie rozwoju
1254  
1253  
1253   Nab贸r wniosk贸w na sta偶e i prace interwencyjne
1250   lista kandydat贸w nab贸r 3 2007r.
1249   Wnioski dla pracodawcy o zorganizowanie sta偶u
1247   Zaproszenie na konferencj臋
1247   Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich
1247   Program "Gwarancje dla M艂odzie偶y"
1243   Og艂oszenie naboru na wolne stanowisko urz臋dnicze
1243  
1239  
1238  
1238   Nab贸r wniosk贸w na organizacj臋 sta偶y
1237   Struktura i bilans bezrobotnych w podziale na gminy w III kwartale 2009 roku
1236   Nab贸r wniosk贸w na organizacj臋 sta偶y
1232   Praca dla zawodowc贸w
1228   Informacja dla pracodawc贸w
1227  
1226   Informacja o wyniku naboru nr 3 2008
1226   Ustawa o zatrudnieniu socjalnym
1225   Terminy wyp艂at w kasie w miesi膮cu czerwcu 2009
1224   Ustawa o post臋powaniu w sprawach dotycz膮cych pomocy publicznej
1216  
1214   informacja o wyniku naboru nr 3 2007
1213   Ustawa o systemie ubezpiecze艅 spo艂ecznych
1211  
1210   Sprawozdanie z dzia艂alno艣ci PUP za 2009 rok
1210   Plan wydatk贸w bud偶etowych na 2007 rok
1209  
1203   Wniosek o skierowanie i refundacj臋 przygotowania zawodowego doros艂ych
1201  
1197  
1194   Archiwalna strona BIP
1192   Struktura i bilans bezrobotnych w Powiecie mi臋dzychodzkim w czerwcu 2009 roku
1192   Struktura i bilans bezrobotnych w podziale na gminy w IV kwartale 2009 roku
1191   Ustawa o systemie ubezpiecze艅 spo艂ecznych
1188   Struktura i bilans bezrobotnych w Powiecie mi臋dzychodzkim w kwietniu 2009 roku
1187   Dodatkowe plany szkole艅 dla os贸b bezrobotnych na rok 2009 wsp贸艂finansowanych ze 艣rodk贸w EFS lub FP
1184  
1184   Og艂oszenie - nab贸r wniosk贸w
1183   Powiatowy Urz膮d Pracy w Mi臋dzychodzie poszukuje kandydat贸w na wolne miejsca sta偶u
1182   Informacja o przerwie w pracy Urz臋du
1180   Struktura i bilans bezrobotnych w podziale na gminy w II kwartale 2009 roku
1177   Nab贸r wniosk贸w dla podmiot贸w gospodarczych
1176   Monitoring - I p贸艂rocze 2009
1176   Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Nowym Tomy艣lu zaprasza na spotkanie
1176  
1170   Nab贸r wniosk贸w na organizacj臋 sta偶u
1170  
1169   Drzwi Otwarte Wojew贸dzkiego Urz臋du Pracy
1168   INSTRUMENTY RYNKU PRACY
1167  
1157  
1155   Zmiana adresu Biuletynu Informacji Publicznej
1155   Struktura i bilans bezrobotnych w podziale na gminy w I kwartale 2010 roku
1151   Ustawa o 艣wiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze 艣rodk贸w publicznych
1151   Og艂oszenie
1151  
1149   Sprostowanie do SIWZ - numer og艂oszenia: 156456 - 2011
1140  
1138  
1138   Ustawa o finansach publicznych
1134   Wsparcie dla przedsi臋biorstw w ramach PROW 2007-2013
1133   Europejskie dni pracy
1132   Struktura i bilans bezrobotnych w Powiecie mi臋dzychodzkim w listopadzie 2009 roku
1129   Monitoring - 2009
1128   Stopa bezrobocia w Powiecie mi臋dzychodzkim na tle wojew贸dztwa i kraju w latach 2003 - 2011 r.
1126   Nab贸r kandydat贸w na stanowisko urz臋dnicze:
1126  
1124   Nab贸r wniosk贸w na szkolenia indywidualne
1124   Og艂oszenie o naborze wniosk贸w o przyznanie 艣rodk贸w na podj臋cie dzia艂alno艣ci gospodarczej
1124  
1120   Og艂oszenie wyniku naboru na wolne stanowisko urz臋dnicze
1119   Nab贸r wniosk贸w na szkolenia indywidualne, studia podyplomowe
1119  
1116   Wniosek o przyznanie pomocy pa艅stwa w sp艂acie kredytu mieszkaniowego
1115  
1115   Zarz膮dzenie nr 2/2014 Dyrektora PUP w Mi臋dzychodzie
1115   Struktura i bilans bezrobotnych w podziale na gminy w IV kwartale 2010 roku
1112   Ustawa o rehabilitacji zawodowej i spo艂ecznej oraz zatrudnianiu os贸b niepe艂nosprawnych
1110   OG艁OSZENIE O ZAWARCIU UMOWY Z DNIA 2007-07-24
1107  
1106   Struktura i bilans bezrobotnych w Powiecie mi臋dzychodzkim w grudniu 2009 roku
1105   Nab贸r wniosk贸w dla os贸b bezrobotnych na podj臋cie dzia艂alno艣ci gospodarczej
1103   Struktura i bilans bezrobotnych w podziale na gminy w II kwartale 2010 roku
1099  
1098   Struktura i bilans bezrobotnych w powiecie mi臋dzychodzkim w styczniu 2010 roku
1098   Nab贸r wniosk贸w o przyznanie 艣rodk贸w z Funduszu Pracy na podj臋cie dzia艂alno艣ci gospodarczej
1098   Struktura i bilans bezrobotnych w powiecie mi臋dzychodzkim w kwietniu 2010 roku
1097  
1097   Mi臋dzynarodowy Dzi臋艅 Kariery EURES
1096   Nab贸r wniosk贸w o organizacj臋 prac interwencyjnych
1096   Plan wydatk贸w bud偶etowych na rok 2011
1095   Nab贸r wniosk贸w na organizacj臋 sta偶y
1094   Dodatkowy plan szkole艅 na miesi膮c listopad 2009 roku
1093   Ustawa o ochronie danych osobowych
1093  
1092   Profesjonalne kadry
1088   Struktura i bilans bezrobotnych w powiecie mi臋dzychodzkim w sierpniu 2010 roku
1088   Wniosek o zwrot koszt贸w dojazdu na szkolenie
1087   Og艂oszenie o udzieleniu zam贸wienia - us艂ugi
1086   Prawo zam贸wie艅 publicznych
1084   Elektroniczna Skrzynka Podawcza
1079   Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na us艂ug臋 w przetargu nieograniczonym
1079   Ustawa o pomocy spo艂ecznej
1077   Ustawa o Narodowym Planie Rozwoju
1075   Kwalifikacje na miar臋 europejsk膮
1070  
1070   Struktura i bilans bezrobotnych w Powiecie mi臋dzychodzkim w lipcu 2009 roku
1067   Sprawozdanie o przychodach i wydatkach Funduszu Pracy w 2009 roku
1065   Og艂oszenie o udzieleniu zam贸wienia - us艂ugi
1065   Struktura i bilans bezrobotnych w Powiecie mi臋dzychodzkim w pa藕dzierniku 2009 roku
1062   Zapytanie ofertowe
1060  
1059   Struktura i bilans bezrobotnych w powiecie mi臋dzychodzkim w listopadzie 2010 roku
1059  
1058   Terminy wyp艂at w kasie w miesi膮cach: stycze艅, luty, marzec 2011 roku
1058   Sprawozdanie dotycz膮ce finans贸w i dzia艂alno艣ci Powiatowego Urz臋du Pracy w Mi臋dzychodzie w 2011 roku
1056   Wykonanie limitu w poszczeg贸lnych formach za 2009 rok
1054   OG艁OSZENIE O UDZIELENIU ZAM脫WIENIA - us艂ugi
1053  
1053   Ustawa o 艣wiadczeniach przedemerytalnych
1053   Ordynacja podatkowa
1052  
1050   Plan wydatk贸w bud偶etowych na rok 2012
1048   Monitoring - I p贸艂rocze 2010
1047   O艣wiadczenie o stanie kontroli zarz膮dczej za 2011 rok
1046   Ustawa o dost臋pie do informacji publicznej
1046  
1045  
1045   Struktura i bilans bezrobotnych w powiecie mi臋dzychodzkim w grudniu 2010 roku
1045  
1042   Struktura i bilans bezrobotnych w powiecie mi臋dzychodzkim w lutym 2010 roku
1040   Nab贸r wniosk贸w o dotacje na podj臋cie dzia艂alno艣ci gospodarczej
1040   Og艂oszenie na zorganizowanie sta偶u
1039   Terminy wyp艂at w kasie w miesi膮cach: pa藕dziernik, listopad i grudzie艅 2009 roku
1039  
1038   Nab贸r wniosk贸w na podj臋cie dzia艂alno艣ci gospodarczej
1036  
1034   Og艂oszenie o szkoleniach finansowanych przez Uni臋 Europejsk膮 (EFS) - listopad
1033   Operator w贸zk贸w wid艂owych oraz sprzedawca - magazynier z obs艂ug膮 program贸w magazynowych
1033   Og艂oszenie o udzieleniu zam贸wienia - us艂ugi
1032   Informacja o wstrzymaniu naboru wniosk贸w na zorganizowanie sta偶u
1032   Struktura i bilans bezrobotnych w podziale na gminy w III kwartale 2010 roku
1031   Nab贸r wniosk贸w -
1029   Og艂oszenie o udzieleniu zam贸wienia - us艂ugi
1029   Og艂oszenie o udzieleniu zam贸wienia - us艂ugi
1028   Terminy wyp艂at w kasie w miesi膮cu styczniu 2010
1028   Og艂oszenie o udzieleniu zam贸wienia - us艂ugi
1027   OG艁OSZENIE O ZAWARCIU UMOWY Z DNIA 18.06.2007 r.
1026   Og艂oszenie o naborze wniosk贸w o przyznanie 艣rodk贸w na podj臋cie dzia艂alno艣ci gospodarczej
1025   Struktura i bilans bezrobotnych w powiecie mi臋dzychodzkim w styczniu 2011 roku
1024   Struktura i bilans bezrobotnych w powiecie mi臋dzychodzkim w wrze艣niu 2010 roku
1022   Struktura i bilans bezrobotnych w powiecie mi臋dzychodzkim w marcu 2010 roku
1021  
1021   Og艂oszenie o szkoleniach finansowanych przez Uni臋 Europejsk膮 (EFS) - pa藕dziernik
1020   Terminy wyp艂at w kasie w miesi膮cu lipcu 2009
1018   Og艂oszenie o udzieleniu zam贸wienia - us艂ugi
1018   Informacja dot. bezp艂atnych szkole艅 wsp贸艂finansowanych z UE dla os贸b bezrobotnych
1017   Terminy wyp艂at w kasie w miesi膮cu sierpniu 2009
1016   Struktura i bilans bezrobotnych w Powiecie mi臋dzychodzkim w wrze艣niu 2009 roku
1016   Informacja o wstrzymaniu naboru wniosk贸w na zorganizowanie sta偶u
1016   Monitoring - 2011
1015  
1015   Struktura i bilans bezrobotnych w Powiecie mi臋dzychodzkim w sierpniu 2009 roku
1014   Struktura i bilans bezrobotnych w powiecie mi臋dzychodzkim w maju 2010 roku
1013   Klub Pracy
1010   Og艂oszenie o zam贸wieniu - us艂ugi nr 326256-2010
1009   Struktura i bilans bezrobotnych w powiecie mi臋dzychodzkim w czerwcu 2010 roku
1009   E-Rejestracja
1008  
1005   Zaproszenie do sk艂adania ofert
1005   Plan szkole艅 organizowanych w 2011 roku (szkolenia indywidualne)
1004  
1003   Og艂oszenie o zawarciu umowy
1002  
1002  
1002   Plan szkole艅 organizowanych w 2011 roku
1001   Plan szkole艅 dla os贸b bezrobotnych organizowanych w 2010 roku
1001   Sprawozdanie dotycz膮ce finans贸w i dzia艂alno艣ci Powiatowego Urz臋du Pracy w Mi臋dzychodzie w 2010 roku
998   Dotacje 40 ty艣. z艂 dla os贸b bezrobotnych posiadaj膮cych stopie艅 niepe艂nosprwano艣ci
998   UWAGA PRZEDSI臉BIORCY!!!
998   Nauka j臋zyka niemieckeigo i angielskiego.
996   Og艂oszenie o udzieleniu zam贸wienia - us艂ugi
993  
993   Og艂oszenie o udzieleniu zam贸wienia - us艂ugi
992   Finansowanie koszt贸w przejazdu
991   Pracownik - Najlepsza Inwestycja
991   Zielona Linia
989   Og艂oszenie o udzieleniu zam贸wienia - us艂ugi
987   Monitoring - I p贸艂rocze 2011
986   Nab贸r wniosk贸w o zorganizowanie sta偶y
986   Informacja na temat realizowanych form aktywizacji
985  
984   Og艂oszenie o udzieleniu zam贸wienia - us艂ugi
980   Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na us艂ug臋 zorganizowania i przeprowadzenia szkole艅
980   Stopa bezrobocia w Powiecie mi臋dzychodzkim w stosunku do wojew贸dztwa i kraju w 2004 roku
980   Wirtualne targi pracy
978   Og艂oszenie o zawarciu umowy
978   Nab贸r wniosk贸w o przyznanie jednorazowych 艣rodk贸w na podj臋cie dzia艂alno艣ci gospodarczej
978   Darmowa nauka j臋zyka angielskiego i niemieckiego
978   Nab贸r wniosk贸w na sta偶
977  
977   Struktura i bilans bezrobotnych w powiecie mi臋dzychodzkim w lipcu 2010 roku
975   Wykonanie limitu w poszczeg贸lnych formach za 2010 rok
975   Sprawozdanie z dzia艂alno艣ci PUP za 2010 rok
975   Terminy wyp艂at w kasie w miesi膮cu wrze艣niu 2009
974   Komunikat
973   Stopa bezrobocia w powiecie mi臋dzychodzkim w stosunku do wojew贸dztwa i kraju w 2009 roku
973   Plan szkole艅 dla os贸b bezrobotnych organizowanych w II po艂owie 2010 roku
972   Informacja o czasie pracy tut. Urz臋du w dzie艅 25.01.2013.r
972   Og艂oszenie o udzieleniu zam贸wienia - us艂ugi
972   Sprawozdanie o przychodach i wydatkach Funduszu Pracy w 2010 roku
971   Informacja o wstrzymaniu naboru wniosk贸w o zorganizowanie sta偶u
970   Zarz膮dzenie nr 11/2012
969   Og艂oszenie o udzieleniu zam贸wienia - us艂ugi
968   Autoryzowane szkolenie z oprogramowania firmy Autodesk w Poznaniu
966   Nab贸r wniosk贸w o refundacje wyposa偶enia lub doposa偶enia stanowiska pracy
966   Projekt Kadra mened偶erska na 6
965   Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na us艂ug臋 zorganizowania i przeprowadzenia szkole艅
964   OG艁OSZENIE O ZAWARCIU UMOWY Z DNIA 2007-08-03
963   Og艂oszenie o udzieleniu zam贸wienia nr 203354-2011
963   Terminy wyp艂at w kasie w miesi膮cach: luty i marzec 2010 roku
962   OG艁OSZENIE O ZAWARCIU UMOWY Z DNIA 2007-05-30
961   Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na us艂ug臋 zorganizowania i przeprowadzenia szkole艅
960   艢wiadczenie us艂ug informacyjnych i doradczych
960   Og艂oszenie o zawarciu umowy
959   Og艂oszenie o udzieleniu zam贸wienia nr 274225-2010
958   Asystent rachunkowo艣ci
958   Nab贸r wniosk贸w o zorganizowanie sta偶y
957   Nab贸r wniosk贸w o refundacje wyposa偶enia lub doposa偶enia stanowiska pracy
956   Nab贸r wniosk贸w o zorganizowanie sta偶y
955   Zako艅czenie naboru wniosk贸w o zorganizowanie sta偶y
952   Struktura i bilans bezrobotnych w powiecie mi臋dzychodzkim w II kwartale 2003 roku
952   Konkurs o p艂atny sta偶
951   Targi pracy
951   Og艂oszenie o udzieleniu zam贸wienia nr 337892-2010
951   Europejskie Dni Pracy
950   Zapytanie Ofertowe
949   Zaproszenie do sk艂adania ofert
949  
948   Struktura i bilans bezrobotnych w powiecie mi臋dzychodzkim w marcu 2011 roku
946   Informacja na temat bezp艂atnych kurs贸w
946   Og艂oszenie o udzieleniu zam贸wienia - us艂ugi
945  
943   Program JUNIOR
942   Szkolenia firmy ATC s.c.
942   Og艂oszenie o udzieleniu zam贸wienia - us艂ugi
939   Wyd艂u偶enie terminu naboru wniosk贸w na podj臋cie dzia艂alno艣ci gospodarczej
936   Propozycja organizacji szkolenia
936   Og艂oszenie o udzieleniu zam贸wienia nr 365364-2010
935   Informacja o wyborze oferty na przeprowadzenie badania ewaluacyjnego
933   OG艁OSZENIE
932   Wykonanie limitu w poszczeg贸lnych formach za 2011 rok
932   Og艂oszenie o udzieleniu zam贸wienia - us艂ugi
930   Nab贸r wniosk贸w o refundacje wyposa偶enia lub doposa偶enia stanowiska pracy
930   Drzwi Otwarte Wojew贸dzkiego Urz臋du Pracy
930   Wstrzymanie naboru wniosk贸w na sta偶
929   Zaproszenie do sk艂adania ofert
928   Stopa bezrobocia w Powiecie mi臋dzychodzkim w stosunku do wojew贸dztwa i kraju w 2006 roku
928   OG艁OSZENIE
928   Nab贸r wniosk贸w o zorganizowanie sta偶y.
927   Struktura i bilans bezrobotnych w powiecie mi臋dzychodzkim w III kwartale 2001 roku
927   Informacja dla uczestnik贸w projektu
927  
926   Nab贸r wniosk贸w o zorganizowanie prac interwencyjnych
926  
926  
925   Rejestracja elektroniczna
924   Og艂oszenie o udzieleniu zam贸wienia - us艂ugi
922   Szkolenia firmy ATC s.c.
922   Sprawozdanie z dzia艂alno艣ci PUP za 2011 rok
922   Nab贸r wniosk贸w na sta偶
921   Plan szkole艅 organizowanych w 2011 roku (III kw.)
920   Terminy wyp艂at w kasie w miesi膮cach: czerwiec, lipiec, sierpie艅 i wrzesie艅 2010 roku
920  
920   Og艂oszenie o udzieleniu zam贸wienia - us艂ugi
919   Og艂oszenie
919   Informacja o programie pracy dla absolwent贸w
918   Struktura i bilans bezrobotnych w powiecie mi臋dzychodzkim w pa藕dzierniku 2010 roku
917   Informacja na temat dotacji do 40 ty艣. z艂
916   Terminy wyp艂at w kasie w miesi膮cach: kwiecie艅 i maj 2010 roku
915   Wyd艂u偶enie naboru wniosk贸w o dotacje na podj臋cie dzia艂alno艣ci gospodarczej
914   Bezp艂atne szkolenia komputerowe
914   O艣wiadczenie o stanie kontroli zarz膮dczej za 2012 rok
911   Propozycja organizacji szkolenia
910   Informacja na temat projektu
907   Nab贸r wniosk贸w na dofinansowanie rozpocz臋cia dzia艂alno艣ci gospodarczej
906   Oferta do tradycyjnej nauki zawodu w zak艂adzie rzemie艣lniczym
905   Uwaga!
904   Og艂oszenie o zawarciu umowy
904   Struktura i bilans bezrobotnych w powiecie mi臋dzychodzkim w III kwartale 2003 roku
904  
904   Plan szkole艅 organizowanych przez tut. urz膮d dla os贸b bezrobotnych II p贸艂rocze 2007r.
903   Struktura i bilans bezrobotnych w powiecie mi臋dzychodzkim w IV kwartale 2003 roku
903   Og艂oszenie
901   Cz艂owiek - najlepsza inwestycja
901   Bon zasiedleniowy
901   Szkolenia organizowane przez Politechnik臋 Pozna艅sk膮
900   Europejskie Dni Pracy - Pozna艅 2012 / targi pracy FAS/EURES w Irlandii
899   Og艂oszenie o udzieleniu zam贸wienia - us艂ugi
899   Struktura i bilans bezrobotnych w powiecie mi臋dzychodzkim w I kwartale 2003 roku
896   Og艂oszenie o udzieleniu zam贸wienia - us艂ugi
894   Nab贸r wniosk贸w na sta偶
894   Informacja na temat eBIFRON
894   Struktura i bilans bezrobotnych w powiecie mi臋dzychodzkim w I kwartale 2000 roku
890   Struktura i bilans bezrobotnych w powiecie mi臋dzychodzkim w II kwartale 2002 roku
889   Struktura i bilans bezrobotnych w powiecie mi臋dzychodzkim w II kwartale 1999 roku
889   Nab贸r wniosk贸w o zorganizowanie sta偶u
888   Terminy wyp艂at w kasie w miesi膮cach: luty, marzec, kwiecie艅, maj, czerwiec 2011 roku
888   Nab贸r wniosk贸w o zorganizowanie sta偶y
887  
886   Og艂oszenie o udzieleniu zam贸wienia - us艂ugi
886   Og艂oszenie o zawarciu umowy
885   O艣wiadczenie o zamiarze powierzenia pracy obywatelowi Armenii, Bia艂orusi, Gruzji, Mo艂dowy, Rosji lub
884   Og艂oszenie o udzieleniu zam贸wienia - us艂ugi
883   Sprawozdanie o przychodach i wydatkach Funduszu Pracy w 2011 roku
883   Stopa bezrobocia w Powiecie mi臋dzychodzkim na tle wojew贸dztwa i kraju w 2010 roku
883   Szkolenia organizowane przez Politechnik臋 Pozna艅sk膮
881   Agent Ubezpieczeniowy PZU
881   Zarz膮dzenie nr 3/2013
880   Profesjonalne kadry
879   Refundacja koszt贸w wyposa偶enia lub doposa偶enia stanowiska pracy
876   OG艁OSZENIE O ZAWARCIU UMOWY Z DNIA 18.06.2007 r
875   Informacja o obowi膮zuj膮cych stawkach zasi艂k贸w, stypendi贸w oraz dodatk贸w!
875   Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na us艂ug臋 zorganizowania i przeprowadzenia szkole艅
874   Wyd艂u偶enie naboru wniosk贸w o dotacje na podj臋cie dzia艂alno艣ci gospodarczej
872   Informacja o programie formalnego potwierdzania kwalifikacji
871   Stopa bezrobocia w Powiecie mi臋dzychodzkim w stosunku do wojew贸dztwa i kraju w 2005 roku
870   Informacja na temat projektu
870   Harmonogram zaj臋膰 w Klubie Pracy na II kw. 2011 roku
870   Struktura i bilans bezrobotnych w podziale na gminy w I kwartale 2012 roku
866   Og艂oszenie o udzieleniu zam贸wienia - us艂ugi
866   Komunikat w sprawie PIT-11
866   Og艂oszenie o udzieleniu zam贸wienia - us艂ugi
866  
866   Nab贸r wniosk贸w o dotacje na podj臋cie dzia艂alno艣ci gospodarczej
865   Struktura i bilans bezrobotnych w powiecie mi臋dzychodzkim w lutym 2011 roku
864   Organizacja szkole艅
864   Plan szkole艅 organizowanych w 2012 roku
864   Struktura i bilans bezrobotnych w powiecie mi臋dzychodzkim w kwietniu 2011 roku
863   OG艁OSZENIE
862   Og艂oszenie o udzieleniu zam贸wienia - us艂ugi
861   Zadbaj o przysz艂o艣膰
861  
860   NAB脫R WNIOSK脫W
859   Grant na utworzenie stanowiska pracy w formie telepracy
859   Og艂oszenie o naborze wniosk贸w o przyznanie 艣rodk贸w na podj臋cie dzia艂alno艣ci gospodarczej
858   Zako艅czenie naboru wniosk贸w o zorganizowanie sta偶y
856   Struktura i bilans bezrobotnych w rejonie mi臋dzychodzkim w I kwartale 1998 roku
855   Projekt dla os贸b pozostaj膮cych bez zatrudnienia.
855   Og艂oszenie o udzieleniu zam贸wienia - us艂ugi
855   Wyd艂u偶enie naboru wniosk贸w o dotacje na podj臋cie dzia艂alno艣ci gospodarczej
854   Stopa bezrobocia w Powiecie mi臋dzychodzkim w stosunku do wojew贸dztwa i kraju w 2011 roku
853   Og艂oszenie o udzieleniu zam贸wienia - us艂ugi
853   Zarz膮dzenie nr 3/2013
853   Stopa bezrobocia w Powiecie mi臋dzychodzkim w stosunku do wojew贸dztwa i kraju w 2007 roku
853   Wsparcie os贸b niewidomych na rynku pracy
852   Og艂oszenie
851   Plan szkole艅 dla os贸b bezrobotnych organizowanych w IV kwartale 2010 roku
850   Partnerstwo na Rzecz Rozwoju Wielkopolskiego Rynku Pracy
850   Og艂oszenie o udzieleniu zam贸wienia - us艂ugi
849  
849   Struktura i bilans bezrobotnych w rejonie mi臋dzychodzkim w I kwartale 1995 roku
849   Wniosek o refundacje koszt贸w opieki nad dzieckiem lub dzie膰mi do lat 7 lub osob膮 zale偶n膮
847   Struktura i bilans bezrobotnych w rejonie mi臋dzychodzkim w I kwartale 1996 roku
844   Informacja o projekcie Wielkopolski Progres
843   Stopa bezrobocia w Powiecie mi臋dzychodzkim w stosunku do wojew贸dztwa i kraju w 2010 roku
842   Plan szkole艅 dla os贸b bezrobotnych organizowanych z dodatkowych 艣rodk贸w z FP w IV kwartale 2010 roku
842   Og艂oszenie o naborze wniosk贸w o przyznanie 艣rodk贸w na podj臋cie dzia艂alno艣ci gospodarczej
840   Nab贸r wniosk贸w na zorganizowanie sta偶u dla os贸b bezrobotnych
839   Og艂oszenie o udzieleniu zam贸wienia nr 203366-2011
839   Struktura i bilans bezrobotnych w powiecie mi臋dzychodzkim w czerwcu 2011 roku
839   Struktura i bilans bezrobotnych w rejonie mi臋dzychodzkim w III kwartale 1996 roku
839   Program
838   Struktura i bilans bezrobotnych w rejonie mi臋dzychodzkim w IV kwartale 1996 roku
836   Stopa bezrobocia w Powiecie mi臋dzychodzkim w stosunku do wojew贸dztwa i kraju w 2008 roku
834   Plan szkole艅 organizowanych w 2013 roku
833   Kursy zawodowe
833   Struktura i bilans bezrobotnych w podziale na gminy w IV kwartale 2011 roku
829  
828   Plan realizacji oraz planowana lista miejsc przygotowania zawodowego w 2012 roku
827   Nab贸r wniosk贸w na zorganizowanie sta偶u dla os贸b bezrobotnych.
825   Wsparcie dla bezrobotnych os贸b niepe艂nosprawnych z woj. wielkopolskiego
825  
824   Dane teleadresowe
824  
823  
823   Struktura i bilans bezrobotnych w podziale na gminy w II kwartale 2011 roku
822   Zaproszenie do sk艂adania ofert
822   Informacja o wstrzymaniu naboru wniosk贸w o zorganizowanie sta偶u
821   Terminy wyp艂at w kasie w miesi膮cach: pa藕dziernik, listopad, grudzie艅 2010 roku
820   Stopa bezrobocia w Powiecie mi臋dzychodzkim na tle wojew贸dztwa i kraju w 2009 roku
819   Struktura i bilans bezrobotnych w powiecie mi臋dzychodzkim w IV kwartale 1998 roku
818   Informacje dotycz膮ce wyjazdu i powrotu do kraju po pracy za granic膮
818   Struktura i bilans bezrobotnych w rejonie mi臋dzychodzkim w II kwartale 1996 roku
818   Lista kandydat贸w spe艂niaj膮cych niezb臋dne wymagania na stanowisko po艣rednik pracy w Urz臋dzie Pracy
816   Struktura i bilans bezrobotnych w powiecie mi臋dzychodzkim w IV kwartale 1999 roku
815   Og艂oszenie o udzieleniu zam贸wienia - us艂ugi
815   Nab贸r wniosk贸w na zorganizowanie sta偶u dla os贸b bezrobotnych
815   Informacja
815   Og艂oszenie o zawarciu umowy
814   Harmonogram zaj臋膰 w Klubie Pracy na I kw. 2011 roku
812   Struktura i bilans bezrobotnych w rejonie mi臋dzychodzkim w I kwartale 1997 roku
812   Wsparcie os贸b z autyzmem II
811   Og艂oszenie o naborze wniosk贸w o przyznanie 艣rodk贸w na podj臋cie dzia艂alno艣ci gospodarczej
810   Modyfikacja planu szkole艅 organizowanych w II kw. 2012 roku
810   Bon zatrudnieniowy
809   Informacja o rekrutacji
808   Struktura i bilans bezrobotnych w rejonie mi臋dzychodzkim w III kwartale 1998 roku
807   Struktura i bilans bezrobotnych w powiecie mi臋dzychodzkim w maju 2011 roku
806   Struktura i bilans bezrobotnych w powiecie mi臋dzychodzkim w pa藕dzierniku 2011 roku
805   Struktura i bilans bezrobotnych w powiecie mi臋dzychodzkim w sierpniu 2011 roku
805   Og艂oszenie o zmianie og艂oszenia
804   Nab贸r os贸b do projektu "Aktywni przed trzydziestk膮"
804   Struktura i bilans bezrobotnych w powiecie mi臋dzychodzkim w kwietniu 2012 roku
799   Struktura i bilans bezrobotnych w podziale na gminy w I kwartale 2011 roku
799   Struktura i bilans bezrobotnych w rejonie mi臋dzychodzkim w II kwartale 1997 roku
797   Struktura i bilans bezrobotnych w powiecie mi臋dzychodzkim w I kwartale 2001 roku
796   Struktura i bilans bezrobotnych w powiecie mi臋dzychodzkim w I kwartale 1999 roku
794   Nab贸r wniosk贸w o zorganizowanie sta偶y.
794   Nab贸r wniosk贸w o refundacje wyposa偶enia lub doposa偶enia stanowiska pracy
794  
793   Struktura i bilans bezrobotnych w rejonie mi臋dzychodzkim w IV kwartale 1995 roku
793  
792   Harmonogram porad grupowych organizowanych w III kw. 2013 roku
792   Zaproszenie do wzi臋cia udzia艂u w projekcie
792   Informacja o programie formalnego potwierdzania kwalifikacji
790   Pracownik - Najlepsza Inwestycja
789   Harmonogram zaj臋膰 w Klubie Pracy na IV kw. 2011 roku
789   Wolontariat
788   Struktura i bilans bezrobotnych w powiecie mi臋dzychodzkim w lipcu 2011 roku
787   Harmonogram porad grupowych organizowanych w II kw. 2013 roku
784   Wniosek o organizacj臋 rob贸t publiczntch
784   Struktura i bilans bezrobotnych w powiecie mi臋dzychodzkim w III kwartale 2000 roku
782   Struktura i bilans bezrobotnych w powiecie mi臋dzychodzkim w II kwartale 2001 roku
782   Informacja o projekcie
782   Bon szkoleniowy
781   Og艂oszenie dla pracodawc贸w
780  
779   Struktura i bilans bezrobotnych w powiecie mi臋dzychodzkim w grudniu 2011 roku
778   Struktura i bilans bezrobotnych w powiecie mi臋dzychodzkim w styczniu 2012 roku
778   Struktura i bilans bezrobotnych w powiecie mi臋dzychodzkim w lutym 2012 roku
776  
774   III nab贸r wniosk贸w o przyznanie jednorazowych 艣rodk贸w na podj臋cie dzia艂alno艣ci gospodarczej
773  
773   Struktura i bilans bezrobotnych w rejonie mi臋dzychodzkim w III kwartale 1995 roku
773   Sprawozdanie dotycz膮ce finans贸w i dzia艂alno艣ci Powiatowego Urz臋du Pracy w Mi臋dzychodzie w 2012 roku
772  
772   Struktura i bilans bezrobotnych w podziale na gminy w III kwartale 2011 roku
770   Struktura i bilans bezrobotnych w rejonie mi臋dzychodzkim w II kwartale 1995 roku
770   Terminy wyp艂at w kasie w miesi膮cach: lipiec, sierpie艅, wrzesie艅 2011 roku
768   Dodatkowy nab贸r wniosk贸w na zorganizowanie sta偶u dla os贸b bezrobotnych do 25 roku 偶ycia
768   Wyd艂u偶enie terminu naboru wniosk贸w na podj臋cie dzia艂alno艣ci gospodarczej
767   II nab贸r wniosk贸w o przyznanie jednorazowych 艣rodk贸w na podj臋cie dzia艂alno艣ci gospodarczej
766   Nab贸r os贸b do projektu
766   Struktura i bilans bezrobotnych w powiecie mi臋dzychodzkim w IV kwartale 2002 roku
765   Struktura i bilans bezrobotnych w powiecie mi臋dzychodzkim w I kwartale 2002 roku
763   Struktura i bilans bezrobotnych w powiecie mi臋dzychodzkim w listopadzie 2011 roku
760   Sprawozdanie o przychodach i wydatkach Funduszu Pracy w 2012 roku
760   Struktura i bilans bezrobotnych w rejonie mi臋dzychodzkim w III kwartale 1997 roku
758  
757   O艣wiadczenie o stanie kontroli zarz膮dczej za 2013 rok
757   Nab贸r wniosk贸w o dotacje na podj臋cie dzia艂alno艣ci gospodarczej
756   Struktura i bilans bezrobotnych w powiecie mi臋dzychodzkim w IV kwartale 2000 roku
754   Monitoring - 2010
753   Informacja
752   Targi Innowacji i Przedsi臋biorczo艣ci
750  
750   Proponowane szkolenia
750   Struktura i bilans bezrobotnych w powiecie mi臋dzychodzkim w marcu 2012 roku
750   Monitoring - I p贸艂rocze 2012
750   Struktura i bilans bezrobotnych w powiecie mi臋dzychodzkim w II kwartale 2000 roku
750   Stopa bezrobocia w powiecie mi臋dzychodzkim na tle wojew贸dztwa i kraju w 2011 roku
749   Informacja o wyniku naboru w Powiatowym Urz臋dzie Pracy w Mi臋dzychodzie na stanowisku po艣rednik pracy
749   Struktura i bilans bezrobotnych w powiecie mi臋dzychodzkim w IV kwartale 2001 roku
748   Dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnieie bezrobotnego powy偶ej 50 roku 偶ycia
748   Informacja o projekcie Centrum Karier Os贸b Niepe艂nosprawnych
745   Bon Sta偶owy
745   Struktura i bilans bezrobotnych w rejonie mi臋dzychodzkim w II kwartale 1998 roku
743   Struktura i bilans bezrobotnych w powiecie mi臋dzychodzkim we wrze艣niu 2011 roku
742   Zaproszenie do z艂o偶enia oferty na przeprowadzenie szkolenia dla os贸b bezrobotnych
742   Struktura i bilans bezrobotnych w powiecie mi臋dzychodzkim w III kwartale 2002 roku
742  
741   Harmonogram zaj臋膰 w Klubie Pracy na I kw. 2012 roku
739   Wyd艂u偶enie terminu naboru wniosk贸w na podj臋cie dzia艂alno艣ci gospodarczej
739   Sk艂ad Powiatowej Rady Rynku Pracy
738   KFS - dofinansowanie koszt贸w kszta艂cenia ustawicznego pracownik贸w i pracodawc贸w
737   Dzie艅 Kszta艂cenia Ustawicznego w Wielkopolsce
736   Informacja o zawarciu umowy na przeprowadzenie szkolenia
734   Refundacja sk艂adek ZUS os贸b do 30 roku 偶ycia
733   Terminy wyp艂at w kasie w miesi膮cach: sierpie艅 - grudzie艅 2011 roku
733   Struktura i bilans bezrobotnych w rejonie mi臋dzychodzkim w IV kwartale 1997 roku
732   Plan realizacji oraz planowana lista miejsc przygotowania zawodowego w 2013 roku
732   Monitoring - 2012
732   II nab贸r wniosk贸w na organizacj臋 sta偶u
726   Ankieta
725   Informacja dla pracodawc贸w!
725   Struktura i bilans bezrobotnych w podziale na gminy w IV kwartale 2014 roku
724   Wyd艂u偶enie terminu naboru wniosk贸w na podj臋cie dzia艂alno艣ci gospodarczej
723   Odwo艂anie naboru wniosk贸w
722   Bezp艂atne szkolenia z mo偶liwo艣ci膮 odbycia p艂atnego sta偶u zawodowego
721   Wyd艂u偶enie naboru wniosk贸w
720   Harmonogram zaj臋膰 w Klubie Pracy na III kw. 2011 roku
718   Og艂oszenie
718   Wsparcie os贸b niewidomych na rynku pracy
717   Zaproszenie do sk艂adania ofert
717   Sprawozdanie z dzia艂alno艣ci PUP za 2012 rok
716   Informacje o projekcie
715   Informacja o programie formalnego potwierdzania kwalifikacji
712  
711   Sta偶e z programu
710  
708   Struktura i bilans bezrobotnych w powiecie mi臋dzychodzkim w III kwartale 1999 roku
708   Ustawa o sp贸艂dzielniach socjalnych
707  
704   Wykaz porad grupowych
703   艢wiadczenie aktywizacyjne
703   Nab贸r na wolne stnowisko urz臋dnicze
701   Harmonogram porad grupowych organizowanych w IV kw. 2013 roku
701   Europejski Dzie艅 Pracy
701  
699   Zaproszenie do udzia艂u w inicjatywie JEREMIE
699   Nowoczesny Rzemie艣lnik
699  
698   STOP! NIE MASZ PRACY?
697   Struktura i bilans bezrobotnych w powiecie mi臋dzychodzkim w lutym 2015 roku
695   Informacja o wstrzymaniu naboru wniosk贸w o zorganizowanie sta偶u
695   Informacja o wstrzymaniu naboru wniosk贸w na sta偶
691   Struktura i bilans bezrobotnych w podziale na gminy w II kwartale 2012 roku
689   Wolontariat - nieaktualne
688   Plan szkole艅 organizowanych w 2014 r.
687   Struktura i bilans bezrobotnych w powiecie mi臋dzychodzkim w lipcu 2012 roku
686   Terminy wyp艂at w kasie w miesi膮cach: kwiecie艅 - czerwiec 2012 roku
684   Koniec naboru wniosk贸w o przyznanie 艣rodk贸w na rozpocz臋cie dzia艂alno艣ci
682   Sprawozdanie z dzia艂alno艣ci PUP za 2014 rok
681   Plan szkole艅 organizowanych w II kw. 2012 roku
680   Rejestry i Ewidencje
679   Struktura i bilans bezrobotnych w podziale na gminy w IV kwartale 2012 roku
678   Wyd艂u偶enie terminu naboru wniosk贸w o refundacje wyposa偶enia lub doposa偶enia stanowiska pracy
678   Monitoring - II p贸艂rocze 2013
677   Zapytanie o ofert臋 cenow膮
676   Plan szkole艅 organizowanych w IV kw. 2012 roku
674   Terminy wyp艂at w kasie w miesi膮cach: listopad 2011 roku - marzec 2012 roku
673   Wyd艂u偶enie naboru wniosk贸w - podj臋cie dzia艂alno艣ci gospodarczej
673   Og艂oszenie o zawarciu umowy
670   Statystyki bezrobocia w latach 1995-2015
670   Terminy wyp艂at w kasie w miesi膮cach: lipiec - wrzesie艅 2012 roku
668   Wyd艂u偶enie terminu naboru wniosk贸w o refundacje wyposa偶enia lub doposa偶enia stanowiska pracy
668   Monitoring - I p贸艂rocze 2013
668   Stopa bezrobocia w Powiecie mi臋dzychodzkim w stosunku do wojew贸dztwa i kraju w 2003 roku
668   Wyd艂u偶enie terminu naboru wniosk贸w na podj臋cie dzia艂alno艣ci gospodarczej
666  
665   Przed艂u偶enie naboru wniosk贸w o przyznanie 艣rodk贸w na podj臋cie dzia艂alno艣ci gospodarczej
664  
663   Wyd艂u偶enie terminu naboru wniosk贸w na podj臋cie dzia艂alno艣ci gospodarczej
661   Warsztaty i wyk艂ady podczas Dnia Kszta艂cenia Ustawicznego
660   Decyzje
659   Monitoring - I p贸艂rocze 2014
658   Struktura i bilans bezrobotnych w powiecie mi臋dzychodzkim w czerwcu 2012 roku
656   Zako艅czenie naboru wniosk贸w.
652   Informacja o rekrutacji
651   Struktura i bilans bezrobotnych w powiecie mi臋dzychodzkim w marcu 2015 roku
650   O艣wiadczenie o stanie kontroli zarz膮dczej za 2014 rok
649   Harmonogram zaj臋膰 w Klubie Pracy na IV kw. 2012 roku
649   Informacje o projekcie
646   Procedury formalnej obs艂ugi interesant贸w
646   Og艂oszenie o wyniku wyboru wykonawcy
645   Informacja dla pracodawc贸w
638   Struktura i bilans bezrobotnych w powiecie mi臋dzychodzkim w grudniu 2012 roku
638   Struktura i bilans bezrobotnych w podziale na gminy w III kwartale 2012 roku
635  
634   Struktura i bilans bezrobotnych w powiecie mi臋dzychodzkim w styczniu 2013 roku
631   Sprawozdanie z dzia艂alno艣ci PUP za 2013 rok
628   Informacje o projekcie
627   Struktura i bilans bezrobotnych w powiecie mi臋dzychodzkim we wrze艣niu 2013 roku
625  
623   Informacja dla pracodawc贸w
622  
622  
622   Informacja dla pracodawc贸w
620   Autoryzowane szkolenie z oprogramowania firmy Autodesk w Poznaniu
618   Ustawa o dzia艂alno艣ci po偶ytku publicznego i o wolontariacie
617   Terminy wyp艂at w kasie w miesi膮cach: pa藕dziernik - grudzie艅 2012 roku
616  
615  
615   Zamkni臋cie naboru wniosk贸w o przyznanie 艣rodk贸w na podj臋cie dzia艂alno艣ci gospodarczej
612  
609  
608   Stopa bezrobocia w Powiecie mi臋dzychodzkim w stosunku do wojew贸dztwa i kraju w 2012 roku
607   Struktura i bilans bezrobotnych w powiecie mi臋dzychodzkim w maju 2015 roku
606   Struktura i bilans bezrobotnych w powiecie mi臋dzychodzkim w maju 2012 roku
605  
604   Struktura i bilans bezrobotnych w powiecie mi臋dzychodzkim w czerwcu 2015 roku
602  
600  
599  
598   Struktura i bilans bezrobotnych w powiecie mi臋dzychodzkim w pa藕dzierniku 2012 roku
595  
594   Nab贸r wniosk贸w na organizacj臋 sta偶u.
594   Ustawa o szczeg. zasadach rozw. z pracow. stosunk贸w pracy z przyczyn niedot. pracownik贸w
594  
593   Harmonogram zaj臋膰 w Klubie Pracy na II kw. 2012 roku
590   Regulamin przyznawania 艣rodk贸w na podj臋cie dzia艂alno艣ci
590  
589   Uchwa艂a Zarz膮du Powiatu z dnia 11 kwietnia 2013 r.
589   Proponowane szkolenia
588   Struktura i bilans bezrobotnych w powiecie mi臋dzychodzkim w lutym 2013 roku
587   Sta偶e we wsp贸艂pracy z Uniwersytetem La Roja
586   Ustawa o szczeg贸lnych rozwi膮zaniach zwi膮zanych z ochron膮 miejsc pracy
586   Za艂atwianie spraw
586   Zarz膮dzenie
583   Struktura i bilans bezrobotnych w powiecie mi臋dzychodzkim w styczniu 2015 roku
582   Struktura i bilans bezrobotnych w powiecie mi臋dzychodzkim w listopadzie 2012 roku
582   Nauka j臋zyka niemieckeigo i angielskiego.
582   Bezp艂atne szkolenia dla os贸b bezrobotnych
580   Bezp艂atne szkolenia z pakietu MS Office oraz Business English.
578  
576   Wolontariat - nieaktualne
574  
573   Informator - Pomoc dla Pracodawc贸w i ich Pracownik贸w oferowana przez Urz臋dy Pracy
569   Informacja o wstrzymaniu naboru wniosk贸w o zorganizowanie sta偶u
565   Struktura i bilans bezrobotnych w podziale na gminy w II kwartale 2013 roku
563   Struktura i bilans bezrobotnych w powiecie mi臋dzychodzkim w kwietniu 2013 roku
561   Struktura i bilans bezrobotnych w powiecie mi臋dzychodzkim w sierpniu 2015 roku
560   Uchwa艂a Zarz膮du Powiatu z dnia 11 kwietnia 2013 r. w sprawie przekazania uprawnienia do zaci膮gania z
557   Informacja na temat kurs贸w
556   Struktura i bilans bezrobotnych w powiecie mi臋dzychodzkim w sierpniu 2012 roku
553   Struktura i bilans bezrobotnych w powiecie mi臋dzychodzkim w lipcu 2015 roku
553   Zmodyfikowany plan realizacji przygotowania zawodowego w 2012 roku
549   Struktura i bilans bezrobotnych w powiecie mi臋dzychodzkim w marzec 2013 roku
548  
548   Struktura i bilans bezrobotnych w powiecie mi臋dzychodzkim we wrze艣niu 2012 roku
546   Harmonogram porad grupowych organizowanych w IV kw. 2012 roku
544   Struktura i bilans bezrobotnych w powiecie mi臋dzychodzkim w czerwcu 2013 roku
538   Stopa bezrobocia w Powiecie Mi臋dzychodzkim
538   Struktura i bilans bezrobotnych w powiecie mi臋dzychodzkim w kwietniu 2015 roku
531   Drzwi otwarte w Wojew贸dzkim Urz臋dzie Pracy w Poznaniu
527  
526  
512   Terminy wyp艂at w kasie w miesi膮cach: stycze艅 - marzec 2013 roku
509   Struktura i bilans bezrobotnych w powiecie mi臋dzychodzkim w lipcu 2013 roku
507   Wykonanie limitu w poszczeg贸lnych formach za 2012 rok
504   Struktura i bilans bezrobotnych w powiecie mi臋dzychodzkim w maju 2013 roku
504   Struktura i bilans bezrobotnych w powiecie mi臋dzychodzkim w pa藕dzierniku 2013 roku
503   Struktura i bilans bezrobotnych w powiecie mi臋dzychodzkim w grudniu 2013 roku
500   Struktura i bilans bezrobotnych w powiecie mi臋dzychodzkim w listopadzie 2013 roku
499  
497  
496  
490   Harmonogram porad grupowych organizowanych w 2014 roku
488   Struktura i bilans bezrobotnych w podziale na gminy w I kwartale 2013 roku
487   Struktura i bilans bezrobotnych w powiecie mi臋dzychodzkim w sierpniu 2013 roku
479   Struktura i bilans bezrobotnych w powiecie mi臋dzychodzkim w lutym 2014 roku
478  
477   Struktura i bilans bezrobotnych w powiecie mi臋dzychodzkim w kwietniu 2014 roku
469   Struktura i bilans bezrobotnych w powiecie mi臋dzychodzkim w czerwcu 2014 roku
465   Nab贸 wniosk贸w
465   Struktura i bilans bezrobotnych w powiecie mi臋dzychodzkim w marcu 2014 roku
463   Refundacja koszt贸w wyposa偶enia lub doposa偶enia stanowiska pracy
461   Harmonogram porad grupowych organizowanych w 2015 roku
458  
456   Studia podyplomowe wsp贸艂finansowane z EFS
451   Struktura i bilans bezrobotnych w powiecie mi臋dzychodzkim we wrze艣niu 2015 roku
450   Struktura i bilans bezrobotnych w podziale na gminy w IV kwartale 2013 roku
449   Struktura i bilans bezrobotnych w powiecie mi臋dzychodzkim we wrze艣niu 2014 roku
448   Struktura i bilans bezrobotnych w powiecie mi臋dzychodzkim w grudniu 2014 roku
445  
438   Zarz膮dzenie nr 2/2014 Dyrektora PUP w Mi臋dzychodzie
430   Struktura i bilans bezrobotnych w powiecie mi臋dzychodzkim w pa藕dzierniku 2014 roku
423   Struktura i bilans bezrobotnych w powiecie mi臋dzychodzkim w styczniu 2014 roku
423   Struktura i bilans bezrobotnych w powiecie mi臋dzychodzkim w kwietniu 2014 roku
419   Nauka j臋zyka niemieckeigo i angielskiego.
411   24 grudnia Urz膮d Pracy w Mi臋dzychodzie b臋dzie nieczynny
406   Struktura i bilans bezrobotnych w powiecie mi臋dzychodzkim w maju 2014 roku
397   Stopa bezrobocia w Powiecie mi臋dzychodzkim w stosunku do wojew贸dztwa i kraju w 2013 roku
396   Struktura i bilans bezrobotnych w podziale na gminy w II kwartale 2014 roku
392   Struktura i bilans bezrobotnych w powiecie mi臋dzychodzkim w sierpniu 2014 roku
391   Struktura i bilans bezrobotnych w powiecie mi臋dzychodzkim w lipcu 2014 roku
390   Ustawa o szczeg贸lnych zasadach rozwi膮zywania z pracownikami stosunk贸w pracy z przyczyn niedotycz膮cyc
380   Terminy wypa艂at zasi艂k贸w i stypendi贸w.
368   Struktura i bilans bezrobotnych w powiecie mi臋dzychodzkim w listopadzie 2014 roku
329  
319   Stopa bezrobocia w Powiecie mi臋dzychodzkim w stosunku do wojew贸dztwa i kraju w 2015 roku
312   Stopa bezrobocia w Powiecie mi臋dzychodzkim w stosunku do wojew贸dztwa i kraju w 2014 roku
304   II nab贸r wniosk贸w o przyznanie jednorazowych 艣rodk贸w na podj臋cie dzia艂alno艣ci gospodarczej
244   Struktura i bilans bezrobotnych w podziale na gminy w I p贸艂roczu 2015 roku

 Liczba   Kategoria
269026   Oferty Pracy
90060   Rok 2015
84350   Informacje og贸lne
62693   Rok 2013
60732   Zam贸wienia publiczne
49348   Rok 2014
20510   Kto mo偶e by膰 uznany za osob臋 bezrobotn膮
18972   Og艂oszenia
17294   Zasi艂ek dla bezrobotnych
15581   Ubezpieczenie bezrobotnego
13812   Dokumenty do pobrania
12153   Kontrola zarz膮dcza
11595   Rejestracja
10959   Regulamin organizacyjny
10124   Struktura urz臋du
9951   艢rodki na podj臋cie dzia艂alno艣ci gospodarczej
9651   Szkolenia
8954   Po艣rednictwo pracy
8757   ABC Bezrobotnego
8501   Prawa i obowi膮zki bezrobotnego
8131   Podstawy prawne dzia艂ania urz臋du
8094   Menu przedmiotowe
8074   Spos贸b przyjmowania i za艂atwiania spraw
8060   Akty prawne
8036   Status osoby bezrobotnej
7988   Utrata statusu osoby bezrobotnej
7865   Szkolenie, studia podyplomowe dla poszukuj膮cych pracy
7836   Elektroniczny Urz膮d Podawczy
7739   Menu podmiotowe
7706   Fundusze Strukturalne EFS
7610   Dofinansowanie wyposa偶enia
7578   Refundacja koszt贸w opieki nad dzieckiem
7291   Stawki
7291   Maj膮tek
7264   Stypendium w zwi膮zku z podj臋ciem dalszej nauki
7127   Dodatek Aktywizacyjny
7013   ABC Pracodawcy
6961   Finansowanie koszt贸w przejazdu
6839   Ubezpieczenie zdrowotne
6800   Inne strony
6769   Statystyka lokalna
6756   Poradnictwo zawodowe
6753   Us艂ugi rynku pracy
6746   Rok 2007
6727   Regulamin naboru
6644   Regulamin
6622   EURES
6528   Utrata statusu osoby poszukuj膮cej pracy
6510   Po偶yczka na szkolenie
6311   Rok 2005
6311   Instrumenty rynku pracy
6267   Rok 2011
6266   Plany i sprawozdania
6251   Monitoring zawod贸w deficytowych i nadwy偶kowych
6233   Rok 2006
5965   Finansowanie koszt贸w zakwaterowania
5742   Rok 2008
5470   Studia podyplomowe
5451   Projekty
5410   Projekt "Teraz My" Dzia艂anie 1.2 SPO RZL
5400   dla pracodawc贸w i pracownik贸w
5360   Rok 2009
5331   Projekty
5282   Szkolenie: ABC Przedsi臋biorczo艣ci
5165   PO KL
5102   Projekt "Znowu Aktywni" Dzia艂anie 1.3 SPO RZL
5075   Szkolenie: Spawacz MAG 135
5072   Tw贸j Wyb贸r Tw贸j Sukces
5069   Instytucje szkoleniowe
4995   Szkolenie: ABC Przedsi臋biorczo艣ci
4817   Rok 2009
4815   Rok 2007
4747   Regulamin - sp贸艂dzielnia socjalna
4691   Szkolenia
4580   Rok 2008
4482   dla os贸b bezrobotnych/niepracuj膮cych
4419   Rok 2010
4181   IV kwarta艂 2006 r.
4161   III kwarta艂 2006 r.
4149   Wielkopolski system monitorowania i prognozowania
4107   Kodeks Etyczny
4099   E-Rejestracja
3935   Praca za granic膮
3931   O艣wiadczenia o stanie kontroli zarz膮dczej
3909   Szkolenie: Fakturzysta - kasjer
3816   Projekt "Tw贸j Wyb贸r Tw贸j Sukces" PO KL
3805   Rok 2011
3776   Szkolenie: Kierowca w贸zk贸w jezdniowych
3677   Rok 2010
3654   Szkolenie: Obs艂uga kas fiskalnych i komputera...
3615   Rok 2013
3546   Rok 2012
3545   Rok 2010
3528   Rozporz膮dzenie
3504   Porady grupowe
3465   Post臋p realizacji projekt贸w
3462   Szkolenie: ABC Przedsi臋biorczo艣ci
3438   Zarz膮dzenia
3368   Rok 2011
3317   I p贸艂rocze 2008 r.
3286   III kwarta艂 2008 r.
3284   Szkolenie: Wiza偶 i stylizacja paznokci
3277   Og艂oszenia o szkoleniach
3270   Przygotowanie zawodowe doros艂ych
3270   Szkolenie: Palacz C.O.
3255   Szkolenie: ABC Przedsi臋biorczo艣ci
3201   Szkolenie: Kurs dokszta艂caj膮cy na przew贸z...
3147   Rok 2008
3074   Szkolenie: Barman - kelner
3066   Rok 2011
3048   dla niepe艂nosprawnych
3040   Szkolenie: Obs艂uga kas fiskalnych
3030   Rok 2012
3010   Rok 2008
3002   Rok 2013
2937   Rok 2009
2864   I p贸艂rocze 2009 r.
2849   Rok 2014
2820   Regulamin
2820   Szkolenie: ABC Przedsi臋biorczo艣ci
2784   Rok 2013
2759   Informacja
2650   Rok 2013
2586   Szkolenie: Asystent rachunkowo艣ci
2552   Szkolenie: Opiekun os贸b starszych z j臋zykiem niemieckim
2517   Rok 2009
2506   Rok 2014
2474   Rok 2009
2427   Rok 2015
2422   Szkolenie: Fakturzysta - kasjer
2396   Rok 2014
2350   Szkolenie: ABC Przedsi臋biorczo艣ci
2305   Rok 2013
2295   Rok 2010
2209   Szkolenie: ABC Przedsi臋biorczo艣ci
2091   Rok 2011
1981   Terminy wyp艂at 艣wiadcze艅
1920   Rok 2010
1839   Rok 2014
1803   Rok 2012
1716   Rok 2011
1670   Rok 2011
1614   Rok 2014
licznik odwiedzin: 3769185