logo
Menu podmiotowe » Us艂ugi rynku pracy
Po偶yczka na szkolenie


Starosta mo偶e, na wniosek bezrobotnego udzieli膰 po偶yczki na sfinansowanie koszt贸w szkolenia do wysoko艣ci 400% przeci臋tnego wynagrodzenia, obowi膮zuj膮cego w dniu podpisania umowy po偶yczki, w celu umo偶liwienia podj臋cia zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub dzia艂alno艣ci gospodarczej.

Po偶yczka jest nieoprocentowana, a okres jej sp艂aty nie mo偶e przekroczy膰 18 miesi臋cy od ustalonego w umowie dnia zako艅czenia szkolenia.

W przypadku wykorzystania po偶yczki na cele inne ni偶 okre艣lone w umowie, niepodj臋cia lub nieuko艅czenia szkolenia po偶yczka podlega bezzw艂ocznemu zwrotowi w ca艂o艣ci, wraz z odsetkami ustawowymi. Odsetki ustawowe ustala si臋 tak偶e od kwoty po偶yczki niesp艂aconej w terminie.

Informacje dotycz膮ce po偶yczki na szkolenie mo偶na uzyska膰 w pokoju nr 11,
tel. 0 95 748 80 26

Druki do pobrania:

Podstawa prawna:

  • ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r.o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jedn. Dz. U. z 2013r., poz.674 ze zm)

Informacje dost臋pne na tej stronie nie s膮 藕r贸d艂em obowi膮zuj膮cego prawa i maj膮 wy艂膮cznie pomocniczy charakter. Wi膮偶膮cy tekst akt贸w prawnych jest opublikowany w Dziennikach Ustaw.

 

Wi臋cej »licznik odwiedzin: 3821822