logo
Menu podmiotowe » Us艂ugi rynku pracy
Po艣rednictwo pracy


Zadania po艣rednictwa pracy polegaj膮 na:
 • udzielaniu pomocy bezrobotnym i poszukuj膮cym pracy w uzyskaniu odpowiedniego zatrudnienia oraz pracodawcom w pozyskaniu pracownik贸w o poszukiwanych kwalifikacjach zawodowych,
 • pozyskiwaniu ofert pracy,
 • upowszechnianiu ofert pracy, w tym przez przekazywanie ofert pracy do internetowej bazy ofert pracy udost臋pnianej przez ministra w艂a艣ciwego do spraw pracy,
 • udzielaniu pracodawcom informacji o kandydatach do pracy, w zwi膮zku ze zg艂oszon膮 ofert膮 pracy,
 • informowaniu bezrobotnych i poszukuj膮cych pracy oraz pracodawc贸w o aktualnej sytuacji i przewidywanych zmianach na lokalnym rynku pracy,
 • inicjowaniu i organizowaniu kontakt贸w bezrobotnych i poszukuj膮cych pracy z pracodawcami,
 • wsp贸艂dzia艂aniu powiatowych urz臋d贸w pracy w zakresie wymiany informacji o mo偶liwo艣ciach uzyskania zatrudnienia i szkolenia na terenie ich dzia艂ania,
 • informowaniu bezrobotnych o przys艂uguj膮cych im prawach i obowi膮zkach.

Po艣rednictwo pracy na terenie Rzeczypospolitej Polskiej lub po艣rednictwo do pracy za granic膮 prowadz膮 powiatowe i wojew贸dzkie urz臋dy pracy, agencje po艣rednictwa pracy i ochotnicze hufce pracy.

Po艣rednictwo pracy dla bezrobotnych i poszukuj膮cych pracy realizowane przez powiatowe i wojew贸dzkie urz臋dy pracy jest prowadzone nieodp艂atnie, zgodnie z zasadami:

 • dost臋pno艣ci us艂ug po艣rednictwa pracy dla poszukuj膮cych pracy oraz dla pracodawc贸w,
 • dobrowolno艣ci - oznaczaj膮cej wolne od przymusu korzystanie z us艂ug po艣rednictwa pracy przez poszukuj膮cych pracy,
 • r贸wno艣ci - oznaczaj膮cej obowi膮zek udzielania wszystkim poszukuj膮cym pracy pomocy w znalezieniu zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej bez wzgl臋du na p艂e膰, wiek, niepe艂nosprawno艣膰, ras臋, pochodzenie etniczne, narodowo艣膰, orientacj臋 seksualn膮, przekonania polityczne i wyznanie religijne lub przynale偶no艣膰 zwi膮zkow膮,
 • jawno艣ci - oznaczaj膮cej, 偶e ka偶de wolne miejsce pracy zg艂oszone do urz臋du pracy jest podawane do wiadomo艣ci bezrobotnym i poszukuj膮cym pracy.
Informacje z zakresu po艣rednictwa pracy mo偶na uzyska膰 w pokoju nr 12, tel. 0 95 748 80 ko艅c贸wka 29,31,32,36

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r.o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 674)
 

Wi臋cej »licznik odwiedzin: 3821818