logo
Menu podmiotowe
EURES

Powiatowy Urz膮d Pracy w Miedzychodzie informuje, i偶 realizuje us艂ugi EURES.

EURES (EURopean Employment Services) - Europejskie S艂u偶by Zatrudnienia oznacza sie膰 europejskich s艂u偶b zatrudnienia, kt贸re wykonuj膮 zadania wynikaj膮ce z prawa swobodnego przep艂ywu pracownik贸w mi臋dzy pa艅stwami we wsp贸艂pracy z ministrem w艂a艣ciwym do spraw pracy, samorz膮dem wojew贸dztwa, zwi膮zkami zawodowymi i organizacjami pracodawc贸w.

Us艂ugi EURES nale偶膮 do podstawowych us艂ug rynku pracy i polegaj膮 w szczeg贸lnosci na:

- udzielaniu bezrobotnym i poszukujacym pracy pomocy w uzyskaniu odpowiedniego zatrudnienia zgodnie z prawem swobodnego przep艂ywu pracownik贸w w Unii Europejskiej

- udzielaniu pracodawcom pomocy w pozyskaniu pracownik贸w o poszukiwanych kwalifikacjach zawodowych

- inicjowaniu i organizowaniu kontakt贸w bezrobotnych i poszukuj膮cych pracy z pracodawcami

- informowaniu o sytuacji na rynkach pracy, z uwzgl臋dnieniem wyst臋puj膮cych tam zawod贸w deficytowych i nadwy偶kowych,

- przeciwdzia艂aniu i zwalczaniu pojawiaj膮cych si臋 przeszk贸d w mobilno艣ci w dziedzinie zatrudnienia.

Sie膰 EURES zosta艂a powo艂ana przez Komisj臋 Europejsk膮 aby u艂atwia膰 swobodny przep艂yw pracownik贸w na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego poprzez:

- mi臋dzynarodowe po艣rednictwo pracy,
- informowanie na temat warunk贸w 偶ycia i pracy w krajach cz艂onkowskich oraz sytuacji na rynkach pracy tych kraj贸w.

Sie膰 EURES nastawiona jest na informowanie, doradztwo i wspomaganie poszukuj膮cych pracy z Europejskiego Obszaru Gospodarczego, kt贸rzy chc膮 pracowa膰 w innym kraju cz艂onkowskim oraz pracodawc贸w, kt贸rzy chc膮 rekrutowa膰 pracownik贸w z innych kraj贸w cz艂onkowskich.

Do dyspozycji poszukuj膮cych pracy oraz pracodawc贸w pozostaj膮:
- baza ofert pracy pracodawc贸w zainteresowanych rekrutacj膮 pracownik贸w z zagranicy,
- baza CV poszukuj膮cych pracy zainteresowanych prac膮 zagranic膮

Informacje na temat mo偶liwo艣ci zatrudnienia w krajach Unii Europejskiej oraz Europejskiego Obszaru Gospodarczego uzyska膰 mo偶na na stronach internetowych:

Europejski Portal Mobilno艣ci Zawodowej
Europejski S艂u偶by Zatrudnienia

Asystent EURES udziela informacji w pok. 9, tel. 095-748 8032.

Wi臋cej »licznik odwiedzin: 3821781