logo
Menu podmiotowe » ABC Bezrobotnego » Status osoby bezrobotnej
Utrata statusu osoby poszukuj膮cej pracy


UTRATA STATUSU OSOBY POSZUKUJ膭CEJ PRACY (art. 33 ust. 4a-4c)


1. Zarejestrowana osoba traci status poszukuj膮cego pracy, gdy (art. 33 ust.4a):
聽聽聽聽 1)聽 nie utrzymuje kontaktu z powiatowym urz臋dem pracy co najmniej raz na 90 dni w celu聽 potwierdzenia zainteresowania pomoc膮 okre艣lon膮 w ustawie; pozbawienie statusu poszukuj膮cego nast臋puje聽聽 po up艂ywie 90 dni od dnia ostatniego kontaktu z powiatowym urz臋dem pracy na okres 120 dni,聽聽聽
聽聽聽 2)聽 nie stawi艂 si臋 w powiatowym urz臋dzie pracy w wyznaczonym terminie, kt贸ry zosta艂 ustalony聽 mi臋dzy poszukuj膮cym pracy a tym urz臋dem, i nie powiadomi艂 w terminie 7 dni
聽o uzasadnionej przyczynie聽 tego聽聽 niestawiennictwa; pozbawienie statusu poszukuj膮cego nast臋puje od dnia niestawiennictwa na okres 120 dni ,聽聽
聽聽聽 3)聽 nie podj膮艂 albo przerwa艂 indywidualny plan dzia艂ania, szkolenie, studia podyplomowe,聽 o kt贸rych mowa w聽 art. 42a ustawy, przygotowanie zawodowe doros艂ych, uczestnictwo聽聽聽
w programie specjalnym lub nie przyst膮pi艂聽聽 do egzaminu, o kt贸rym mowa w art. 40 ust. 3a ustawy; pozbawienie statusu poszukuj膮cego nast臋puje od nast臋pnego dnia po dniu zaistnienia zdarzenia na okres 120 dni ,聽聽
聽聽 4) z艂o偶y艂 wniosek o rezygnacj臋 z pomocy okre艣lonej w ustawie 艣wiadczonej przez powiatowy聽 urz膮d pracy;聽聽 pozbawienie statusu poszukuj膮cego nast臋puje od dnia z艂o偶enia wniosku.

聽聽聽 5) pobiera艂 w RP, na zasadach okre艣lonych w przepisach o koordynacji system贸w zabezpieczenia spo艂ecznego pa艅stw, zasi艂ek dla bezrobotnych nabyty w innym pa艅stwie cz艂onkowskim UE lub pa艅stwie EOG nale偶膮cym do UE oraz pa艅stw EOG, kt贸re mog膮 korzysta膰 ze swobody przep艂ywu os贸b na podstawie um贸w zawartych przez te pa艅stwa ze wsp贸lnot膮 europejsk膮 i jej pa艅stwami cz艂onkowskimi oraz opu艣ci艂 terytorium Polski lub zosta艂 pozbawiony tego zasi艂ku przez w艂a艣ciw膮 instytucj臋 tego pa艅stwa. 聽

2. W przypadku pozbawienia statusu bezrobotnego lub poszukuj膮cego pracy na wskazany okres ponowne聽 nabycie statusu bezrobotnego lub poszukuj膮cego pracy mo偶e nast膮pi膰
聽w wyniku ponownej rejestracji, po聽 up艂ywie tego okresu, przy spe艂nieniu warunk贸w zawartych w ustawie do ich nabycia. (art. 33 ust. 4c)Wi臋cej »licznik odwiedzin: 3821800