logo
Fundusze Strukturalne EFS
PO KL

Program Operacyjny Kapita艂 Ludzki

stanowi odpowied藕 na wyzwania, jakie przed pa艅stwami cz艂onkowskimi UE, w tym r贸wnie偶 Polsk膮, stawia odnowiona Strategia Lizbo艅ska. Do wyzwa艅 tych nale偶膮: uczynienie z Europy bardziej atrakcyjnego miejsca do lokowania inwestycji i podejmowania pracy, rozwijanie wiedzy i innowacji oraz tworzenie wi臋kszej liczby trwa艂ych miejsc pracy. Zgodnie z za艂o偶eniami Strategii Lizbo艅skiej oraz celami polityki sp贸jno艣ci kraj贸w unijnych, rozw贸j kapita艂u ludzkiego i spo艂ecznego przyczynia si臋 do pe艂niejszego wykorzystania zasob贸w pracy oraz wsparcia wzrostu konkurencyjno艣ci gospodarki.


聽聽聽聽聽聽聽聽聽 D膮偶膮c do efektywnego rozwoju zasob贸w ludzkich, Program b臋dzie koncentrowa艂 wsparcie na nast臋puj膮cych obszarach: zatrudnienie, edukacja, integracja spo艂eczna, rozw贸j potencja艂u adaptacyjnego pracownik贸wi przedsi臋biorstw, a tak偶e zagadnienia zwi膮zane z budow膮 sprawnej i skutecznej administracji publicznej wszystkich szczebli i wdra偶aniem zasady dobrego rz膮dzenia.


聽聽聽聽 Celem g艂贸wnym Programu jest: wzrost zatrudnienia i sp贸jno艣ci spo艂ecznej a do osi膮gni臋cia tego celu przyczynia si臋 realizacja sze艣ciu cel贸w strategicznych do kt贸rych nale偶膮:聽

  • Podniesienie poziomu aktywno艣ci zawodowej oraz zdolno艣ci do zatrudnienia os贸b bezrobotnych i biernych zawodowo;
  • Zmniejszenie obszar贸w wykluczenia spo艂ecznego;
  • Poprawa zdolno艣ci adaptacyjnych pracownik贸w i przedsi臋biorstw do zmian zachodz膮cych w gospodarce;
  • Upowszechnienie edukacji spo艂ecze艅stwa na ka偶dym etapie kszta艂cenia przy r贸wnoczesnym zwi臋kszeniu jako艣ci us艂ug edukacyjnych i ich silniejszym powi膮zaniu z potrzebami gospodarki opartej na wiedzy;
  • Zwi臋kszenie potencja艂u administracji publicznej w zakresie opracowywania polityk i 艣wiadczenia us艂ug wysokiej jako艣ci oraz wzmocnienie mechanizm贸w partnerstwa;
  • Wzrost sp贸jno艣ci terytorialnej.

Wi臋cej »licznik odwiedzin: 3820247