logo
Menu podmiotowe » ABC Bezrobotnego
Stypendium w zwi膮zku z podj臋ciem dalszej nauki

Bezrobotnemu bez kwalifikacji zawodowych, kt贸ry w okresie 12 miesi臋cy od dnia zarejestrowania w powiatowym urz臋dzie pracy podj膮艂 dalsz膮 nauk臋 w szkole ponadgimnazjalnej dla doros艂ych, b臋d膮cej szko艂膮 publiczn膮 lub niepubliczn膮 o uprawnieniach szko艂y publicznej, albo w szkole wy偶szej, gdzie studiuje w formie studi贸w niestacjonarnych, starosta, na wniosek bezrobotnego, mo偶e przyzna膰 stypendium w wysoko艣ci 100% kwoty zasi艂ku wyp艂acane przez okres 12 miesi臋cy od dnia rozpocz臋cia nauki.

Starosta mo偶e podj膮膰 decyzj臋 o kontynuacji wyp艂acania stypendium do uko艅czenia
nauki zgodnie z programem nauczania.

Stypendium przys艂uguje pod warunkiem nieprzekroczenia wysoko艣ci dochodu na osob臋 w rodzinie w rozumieniu przepis贸w o pomocy spo艂ecznej, uprawniaj膮cego do 艣wiadcze艅 z pomocy spo艂ecznej. Do dochodu nie wlicza si臋 kwoty tego stypendium.

Podstaw膮 wyp艂aty stypendium jest za艣wiadczenie wystawione przez szko艂臋, potwierdzaj膮ce podj臋cie lub聽kontynuowanie nauki.

Stypendium nie przys艂uguje w przypadku przerwania nauki.

Osobie, kt贸rej starosta przyzna艂 stypendium na nauke przys艂uguje stypendium w wysoko艣ci 20% zasi艂ku od dnia podj臋cia zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub dzia艂alno艣ci gospodarczej.

Stypendia przyznawane s膮 do wysoko艣ci limitu 艣rodk贸w finansowych na dany rok bud偶etowy.

Szczeg贸艂owe informacje mo偶na uzyska膰 w pokoju nr聽9 tel. 0 95 748 80 21.

Podstawa prawna:

  • ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy tekst jednolity z dnia 9 kwietnia 2008 r. (Dz. U. Nr 69, poz. 415 ze zm.),

Informacje dost臋pne na tej stronie nie s膮 藕r贸d艂em obowi膮zuj膮cego prawa i maj膮 wy艂膮cznie pomocniczy charakter. Wi膮偶膮cy tekst akt贸w prawnych jest opublikowany w Dziennikach Ustaw.
Wi臋cej »licznik odwiedzin: 3820219